Noorteühingud 2023/2024

 

Shokkin Group

Shokkin Group Estonia on noorteorganisatsioon, mis asutati Tallinnas 2011. aasta oktoobris ja mille eesmärgiks on toetada noori aktiivse elustiili elamisel, pakkudes neile võimalusi areneda nii isiklikul, professionaalsel kui ka sotsiaalsel tasandil.
Noorte aktiivne osalus on jõud, mida me Shokkin Groupis näeme kui meie kogukondade sotsiaalsete muutuste mootorit. Seetõttu pakume oma liikmetele laia valikut pikaajalisi kohalikke projekte, mis keskenduvad erinevatele Eesti noortele huvipakkuvatele teemadele. Need võimaldavad neil arendada oma pehmeid oskuseid nagu tiimi loomine, suhtlemine, ajajuhtimine ja probleemide lahendamine. Meie liikmed saavad seda õppida läbi erinevate ülesannete eest vastutamise nagu sisuloome, logistika korraldus või turundus, mis kõik toimub tuge ja juhendamist pakkuvas turvalises keskkonnas.

Rohkem infot leiab: https://et.shokkin.org/

ASSE Eesti

ASSE Eesti on mittetulunduslik õpilasvahetuse organisatsioon, mis tegutseb üle maailma.

Meie kaudu saavad 14-18.a. noored minna elama ja õppima teise riiki. Võimalus on minna paariks kuni terve õppeaasta. Elatakse kohalikes perekondades ja käiakse kohalikes koolides.

Samuti toome välisõpilasi Eestisse ning neid võõrustades ja majutades on võimalik saada osa kultuurivahetuse programmist kogu perega.

Rohkem infot meie programmide kohta leiab: www.asse.ee!

INVOLVED

MTÜ Involved on avalikes huvides tegutsev organisatsioon, mille asukohaks on Eesti Vabariik. Ühingu eesmärgiks on elukestva õppe võimaluste loomine ning indiviidide ja erinevate sihtgruppide arengu soodustamine nii kohalikul kui ka rahvusvahelisel tasandil, mille saavutamiseks teostatakse muuhulgas järgmisi tegevusi:

– Praktiliste oskuste arendamine, silmaringi avardamine, võimaluste pakkumine ning seeläbi isikute aktiivsem osalemine ühiskonnaelus;

– Informatsiooni kogumine, töötlemine ning levitamine;
– Trükiste koostamine, korrigeerimine ja väljaandmine;
– Projektide koostamine ja läbiviimine ning selle-alase teenuse pakkumine ja konsultatsioon; nõustamis- ja infoteenuse pakkumine;
– Laagrite, noortevahetuste, koolituste, seminaride, treeningute, konverentside, kursuste, töötubade, näituste, sündmuste jmt korraldamine ja jäädvustamine;
– Teatri kui sotsiaalse integratsiooni meetodi tutvustamine, arendamine ja implementeerimine nii kohalikul kui ka rahvusvahelisel tasandil;
– Vabatahtliku tegevuse arendamine, propageerimine ja koordineerimine nii kohalikul kui ka rahvusvahelisel tasandil;
– Sündmuste ja projektide korraldamine näiteks järgmistes valdkondades, kuid mitte ainult: noorsootöö, sotsiaaltöö, haridus, kultuur, muusika, kunst, fotograafia, tants, sport, keskkond, tervis, kultuuridevaheline õpe, integratsioon ja migratsioon, võrdõiguslikkus ja inimõigused.

Rohkem infot leiab: https://www.involved.ee/

MTÜ Ethos

Ethos MTÜ on mittetulunduslik noorteorganisatsioon, mille põhitegevuseks on noorsootöö Eestis. “Ethos” kreeka keeles on seotud väärtustega ja see on mida me oma töösse toome. Kunst, loovus, ettevõtlusoskuste arendamine ja vabaõhutegevused on Ethose tegevuste oluline osa. Ühing tegutseb selle nimel, et kohalikke noori liita ning aidata noortel avastada erinevaid võimalusi ja arendada oma kõige pöörasemaid ideid. 
Oluline missioon, mis meil on: tegeleda eesti- ja venekeelsete integratsiooniga Eestis, seetõttu töötame kõigis kolmes keeles: eesti, inglise, vene keeles, et igaüks leiaks meie juures oma koha. 
Ühing tegutseb nii kohalikul kui ka rahvusvahelisel tasandil ning meeskonnal on varasemad kogemused hariduse, muusika, psühholoogia ning informaalse ja mitteformaalse hariduse vallas.

Rohkem infot leiab: https://www.ethosmtu.com/

Oleme avatud/Открыто:
E-R/Пн-Пт 13.00-19.00
Suletud/Закрыто: 
L, P/Сб, Вс

Raua 23, 10124, Tallinn

+372 641 0021

Oleme avatud/Открыто:
E-R/Пн-Пт 14:00-20:00
Suletud/Закрыто: 
L, P/Сб, Вс

Raua 23, 10123, Tallinn

+372 641 0021

Oleme avatud/Открыто:
E-R/Пн-Пт 14:00-20:00
Suletud/Закрыто: 
L, P/Сб, Вс

Raua 23, 10123, Tallinn

+372 641 0021